טוב

Where to find the stem טוב
טוב it was good Gen 1:4 , Gen 1:10 , Gen 1:12 , Gen 1:18 , Gen 1:21 , Gen 1:25 , Gen 1:31 ,
וטוב and good Gen 2:9 ,
טוב good Gen 2:9 ,
טוב is good Gen 2:12 ,
טוב good Gen 2:17 , Gen 2:18 , Gen 3:5 ,
טוב was good Gen 3:6 ,
טוב good Gen 3:22 ,
תיטיב you do well Gen 4:7 ,
טבת good Gen 6:2 ,
ייטב it may be good Gen 12:13 ,
היטיב he was good Gen 12:16 ,
טובה good Gen 15:15 ,
הטוב what is good Gen 16:6 ,
וטוב and good Gen 18:7 ,
כטוב as is good Gen 19:8 ,
בטוב in its goodness Gen 20:15 ,
טוב the good of Gen 24:10 ,
טבת was good Gen 24:16 ,
טוב good Gen 24:50 ,
טובה good Gen 25:8 ,
טובת she was fine Gen 26:7 ,
טוב what is good Gen 26:29 ,
טבים good ones Gen 27:9 ,
טוב it is better Gen 29:19 ,
טוב – Gen 30:20 ,
מטוב – Gen 31:24 , Gen 31:29 ,
ואיטיבה and I will do well Gen 32:10 ,
איטיב I will do well Gen 32:13 ,
היטב it is good Gen 32:13 ,
וייטבו – Gen 34:18 ,
ייטב it may be good Gen 40:14 ,
טוב was good Gen 40:16 ,
וטבות and good Gen 41:5 , Gen 41:22 ,
הטבות good Gen 41:24 ,
הטבת good Gen 41:26 ,
הטבת the good Gen 41:26 ,
הטבת good Gen 41:35 ,
וייטב and was good Gen 41:37 ,
טובה good Gen 44:4 ,
וייטב and it was good Gen 45:16 ,
טוב the good of Gen 45:18 , Gen 45:20 ,
מטוב from the good of Gen 45:23 ,
במיטב from the best of Gen 47:6 , Gen 47:11 ,
טוב good Gen 49:15 ,
לטבה for good Gen 50:20 ,
וייטב and dealt well Exo 1:20 ,
טוב was good Exo 2:2 ,
טובה good Exo 3:8 ,
טוב it was better Exo 14:12 ,
הטובה the good Exo 18:9 ,
טוב good Exo 18:17 ,
ומיטב or of the best of Exo 22:4 ,
מיטב of the best of Exo 22:4 ,
בהיטיבו when he has done well Exo 30:7 ,
טובי my good Exo 33:19 ,
להיטיב to do good Lev 5:4 ,
הייטב would it have been good Lev 10:19 ,
וייטב and it was good Lev 10:20 ,
בטוב for better Lev 27:10 ,
טוב better Lev 27:10 , Lev 27:12 , Lev 27:14 ,
טוב good Lev 27:33 ,
והטבנו and we will do good Num 10:29 ,
טוב good Num 10:29 ,
הטוב good Num 10:32 ,
והטבנו that we will do good Num 10:32 ,
ייטיב does good Num 10:32 ,
טוב it was better Num 11:18 ,
הטובה whether good Num 13:19 ,
טוב better Num 14:3 ,
טובה is good Num 14:7 ,
טוב are good Num 24:1 ,
טבו good Num 24:5 ,
טובה – Num 24:13 ,
לטוב for what is good Num 36:6 ,
טוב good Deu 1:14 ,
וייטב and was good Deu 1:23 ,
טובה is good Deu 1:25 ,
הטובה the good Deu 1:35 ,
טוב good Deu 1:39 ,
הטוב good Deu 3:25 ,
הטובה the good Deu 3:25 ,
הטובה good Deu 4:21 , Deu 4:22 ,
ייטב it may be good Deu 4:40 , Deu 5:16 ,
היטיבו they have done well in Deu 5:28 ,
ייטב it may be good Deu 5:29 ,
וטוב and it will be good Deu 5:33 ,
ייטב it may be good Deu 6:3 ,
וטבת and good Deu 6:10 ,
טוב good Deu 6:11 ,
הטבה good Deu 6:18 ,
והטוב and what is good Deu 6:18 ,
ייטב it may be good Deu 6:18 ,
לטוב for good Deu 6:24 ,
טובה good Deu 8:7 ,
הטבה good Deu 8:10 ,
טובים good Deu 8:12 ,
להיטבך to do you good Deu 8:16 ,
הטובה good Deu 9:6 ,
היטב finely Deu 9:21 ,
יטבתה toward a merry Deu 10:7 ,
לטוב for good Deu 10:13 ,
הטבה good Deu 11:17 ,
ייטב it may be good Deu 12:25 ,
הטוב what is good Deu 12:28 ,
ייטב it may be good Deu 12:28 ,
היטב well Deu 13:15 ,
טוב it is good Deu 15:16 ,
היטב well Deu 17:4 ,
היטיבו they have done well in Deu 18:17 ,
וטוב and good Deu 19:13 ,
היטב well Deu 19:18 ,
ייטב it may be good Deu 22:7 ,
וטבתם – Deu 23:7 ,
בטוב – Deu 23:17 ,
הטוב the good Deu 26:11 ,
היטב to be done well Deu 27:8 ,
לטובה of good Deu 28:11 ,
הטוב good Deu 28:12 ,
ובטוב and with a good Deu 28:47 ,
להיטיב to do good Deu 28:63 ,
והיטבך and he will do you good Deu 30:5 ,
לטוב for good Deu 30:9 ,
לטובה for good Deu 30:9 ,
הטוב the good Deu 30:15 ,
טובה good Jos 7:21 ,
כטוב what seems good Jos 9:25 ,
הטוב good Jos 21:45 ,
וייטב and it was good Jos 22:30 ,
וייטב and was good Jos 22:33 ,
הטובה good Jos 23:13 ,
הטובים good Jos 23:14 ,
הטוב good Jos 23:15 ,
הטובה good Jos 23:15 , Jos 23:16 ,
היטיב he has done good Jos 24:20 ,
טוב better Judges 8:2 ,
טובה good Judges 8:32 ,
הטובה the good Judges 8:35 ,
טוב fine Judges 9:2 ,
הטובה – Judges 9:11 ,
טובה – Judges 9:16 ,
הטוב that is good Judges 10:15 ,
טוב Tov Judges 11:3 , Judges 11:5 ,
הטוב — Judges 11:25 ,
טוב any better Judges 11:25 ,
טובה better Judges 15:2 ,
כטוב – Judges 16:25 ,
ייטיב will do good Judges 17:13 ,
טובה it is good Judges 18:9 ,
הטוב is it better Judges 18:19 ,
וייטב and was merry Judges 18:20 ,
ויטב let be merry Judges 19:6 ,
וייטב and let be merry Judges 19:9 ,
מיטיבים made merry Judges 19:22 ,
הטוב what is good Judges 19:24 ,
טוב better 1Sa 1:8 ,
הטוב what is good 1Sa 1:23 ,
טובה good 1Sa 2:24 ,
וטוב and was good 1Sa 2:26 ,
ייטיב is good for 1Sa 2:32 ,
הטוב what is good 1Sa 3:18 ,
הטובים best 1Sa 8:14 ,
הטובים the best 1Sa 8:16 ,
וטוב and fine 1Sa 9:2 ,
טוב better 1Sa 9:2 ,
טוב good 1Sa 9:10 ,
הטוב that is good 1Sa 11:10 ,
הטובה the good 1Sa 12:23 ,
הטוב what is good 1Sa 14:36 , 1Sa 14:40 ,
הטוב that was good 1Sa 15:9 ,
מיטב the best of 1Sa 15:9 , 1Sa 15:15 ,
טוב is better 1Sa 15:22 ,
הטוב better 1Sa 15:28 ,
וטוב and of good 1Sa 16:12 ,
וטוב and it will be good 1Sa 16:16 ,
מיטיב well 1Sa 16:17 ,
וטוב and it was good 1Sa 16:23 ,
וייטב – 1Sa 18:5 ,
טוב good 1Sa 19:4 ,
טוב have been good 1Sa 19:4 ,
טוב good 1Sa 20:7 , 1Sa 20:12 ,
ייטב it is good 1Sa 20:13 ,
יטב is good 1Sa 24:5 ,
הטובה the good 1Sa 24:18 ,
טובה well 1Sa 24:19 ,
טובה that is good 1Sa 24:20 ,
טובה well 1Sa 24:20 ,
טובת she was fine 1Sa 25:3 ,
טוב – 1Sa 25:8 ,
טבים – 1Sa 25:15 ,
טובה good 1Sa 25:21 ,
הטובה good 1Sa 25:30 ,
והיטב – 1Sa 25:31 ,
טוב – 1Sa 25:36 ,
טוב good 1Sa 26:16 ,
טוב better 1Sa 27:1 ,
וטוב and good 1Sa 29:6 ,
טוב good 1Sa 29:6 ,
טוב are good 1Sa 29:9 ,
הטובה good 2Sa 2:6 ,
טוב good 2Sa 3:13 ,
טוב seemed good 2Sa 3:19 ,
וייטב and it was good 2Sa 3:36 ,
טוב was good 2Sa 3:36 ,
הטובה good 2Sa 7:28 ,
טוב Tov 2Sa 10:6 ,
טוב tob 2Sa 10:8 ,
הטוב what is good 2Sa 10:12 ,
טובת she was fine 2Sa 11:2 ,
טוב it is good 2Sa 13:22 ,
כטוב as was pleased 2Sa 13:28 ,
הטוב what is good 2Sa 14:17 ,
טוב it was better 2Sa 14:32 ,
טובים is good 2Sa 15:3 ,
טוב is good 2Sa 15:26 ,
טובה good 2Sa 16:12 ,
טובה – 2Sa 17:7 ,
הטובה – 2Sa 17:14 ,
טובה – 2Sa 17:14 ,
טוב it is good 2Sa 18:3 ,
ייטב it may be good 2Sa 18:4 ,
טוב good 2Sa 18:27 ,
טובה – 2Sa 18:27 ,
הטוב what was good 2Sa 19:19 ,
הטוב what is good 2Sa 19:28 ,
טוב good 2Sa 19:36 ,
טוב is good 2Sa 19:38 ,
הטוב what is good 2Sa 19:39 , 2Sa 24:22 ,
טוב was good 1Kings 1:6 ,
וטוב and good 1Kings 1:42 ,
ייטב may make better 1Kings 1:47 ,
טוב good 1Kings 2:18 ,
וטבים and good 1Kings 2:32 ,
טוב good 1Kings 2:38 , 1Kings 2:42 , 1Kings 3:9 ,
וייטב and it was good 1Kings 3:10 ,
הטיבת you did well 1Kings 8:18 ,
הטובה good 1Kings 8:36 ,
הטוב good 1Kings 8:56 ,
הטובה the good 1Kings 8:66 ,
וטובי and of a good 1Kings 8:66 ,
וטוב and good 1Kings 10:7 ,
טובים good 1Kings 12:7 ,
טוב good 1Kings 14:13 ,
הטובה good 1Kings 14:15 ,
טוב good 1Kings 18:24 ,
טוב better 1Kings 19:4 ,
הטובים the best 1Kings 20:3 ,
טוב good 1Kings 21:2 ,
טוב it is good 1Kings 21:2 ,
ויטב let be merry 1Kings 21:7 ,
טוב good 1Kings 22:8 , 1Kings 22:13 , 1Kings 22:18 ,
טוב is good 2Kings 2:19 ,
הטובה good 2Kings 3:19 ,
טוב good 2Kings 3:19 , 2Kings 3:25 ,
טובה good 2Kings 3:25 ,
טוב – 2Kings 5:12 ,
טוב good in 2Kings 8:9 ,
ותיטב – 2Kings 9:30 ,
הטוב the best 2Kings 10:3 ,
הטוב what is good 2Kings 10:5 ,
הטיבת you did well 2Kings 10:30 ,
היטב for good 2Kings 11:18 ,
והטוב and what is good 2Kings 20:3 ,
הטוב the finest 2Kings 20:13 ,
טוב good 2Kings 20:19 ,
ויטב and it will be good 2Kings 25:24 ,
טבות well 2Kings 25:28 ,
היטב what is good Isa 1:17 ,
טוב the good of Isa 1:19 ,
טוב it will be good Isa 3:10 ,
וטובים and the good Isa 5:9 ,
ולטוב and to good Isa 5:20 ,
טוב good Isa 5:20 ,
בטוב good Isa 7:15 , Isa 7:16 ,
היטיבי good Isa 23:16 ,
והטוב and what is good Isa 38:3 ,
הטוב the finest Isa 39:2 ,
טוב good Isa 39:8 ,
טוב is good Isa 41:7 ,
תיטיבו do good Isa 41:23 ,
טוב good Isa 52:7 ,
טוב what is good Isa 55:2 ,
טוב better Isa 56:5 ,
טוב good Isa 63:7 , Isa 65:2 ,
מטוב from good Isa 65:14 ,
היטבת you have done well Jer 1:12 ,
וטובה and goodness Jer 2:7 ,
תיטבי do you practice well Jer 2:33 ,
ולהיטיב but to do good Jer 4:22 ,
הטוב good Jer 5:25 , Jer 6:16 ,
הטוב the good Jer 6:20 ,
היטיבו do well in Jer 7:3 ,
היטיב make good Jer 7:5 ,
תיטיבו make good Jer 7:5 ,
ייטב it may be good Jer 7:23 ,
טוב good Jer 8:15 ,
היטיב to do good Jer 10:5 ,
טובות good things Jer 12:6 ,
להיטיב to do good Jer 13:23 ,
לטובה for good Jer 14:11 ,
טוב good Jer 14:19 ,
לטוב for good Jer 15:11 ,
טוב good Jer 17:6 ,
הטובה the good Jer 18:10 ,
להיטיב I would do good to Jer 18:10 ,
והיטיבו make good Jer 18:11 ,
טובה good Jer 18:20 ,
לטובה for good Jer 21:10 ,
טוב it went well Jer 22:15 ,
טוב it was good Jer 22:16 ,
טבות were good Jer 24:2 ,
הטבות the good Jer 24:3 ,
טבות are good Jer 24:3 ,
הטבות good Jer 24:5 ,
לטובה for good Jer 24:5 , Jer 24:6 ,
היטיבו do well in Jer 26:13 ,
כטוב what seems good Jer 26:14 ,
הטוב good Jer 29:10 ,
בטוב the goodness Jer 29:32 ,
טוב the goodness of Jer 31:12 ,
טובי my good Jer 31:14 ,
לטוב for good Jer 32:39 ,
להיטיבי that I may do good Jer 32:40 ,
להטיב to do good Jer 32:41 ,
הטובה the good Jer 32:42 , Jer 33:9 ,
טוב is good Jer 33:11 ,
הטוב good Jer 33:14 ,
והיטיבו make good Jer 35:15 ,
וייטב so it will be good Jer 38:20 ,
לטובה for good Jer 39:16 ,
טוב it is good Jer 40:4 ,
טוב what is good Jer 40:4 ,
וייטב and it will be good Jer 40:9 ,
טוב good Jer 42:6 ,
ייטב it may be good Jer 42:6 ,
טובים well off Jer 44:17 ,
לטובה for good Jer 44:27 ,
טבות well Jer 52:32 ,
טוב good Eze 17:8 , Eze 18:18 ,
טובים that are good Eze 20:25 ,
טוב – Eze 24:4 ,
וטוב and finest of Eze 31:16 ,
ומטב and well Eze 33:32 ,
טוב good Eze 34:14 ,
הטוב the good Eze 34:18 ,
והטבתי and will do better Eze 36:11 ,
טובים are good Eze 36:31 ,
טוב it was better Hos 2:9 ,
טובו his goodness Hos 3:5 ,
טוב is good Hos 4:13 ,
טוב good Hos 8:3 ,
היטיבו so the good of Hos 10:1 ,
כטוב as good Hos 10:1 ,
טוב fine Hos 10:11 ,
טוב with goodness Hos 14:3 ,
הטבים the good ones Joe 4:5 ,
טוב goodness Amo 5:14 , Amo 5:15 ,
הטובים are they better Amo 6:2 ,
לטובה for good Amo 9:4 ,
טוב good Jon 4:3 ,
ההיטב is it good Jon 4:4 ,
טוב good Jon 4:8 ,
ההיטב is it good Jon 4:9 ,
היטב it is good Jon 4:9 ,
לטוב for goodness Mic 1:12 ,
ייטיבו do good Mic 2:7 ,
טוב good Mic 3:2 , Mic 6:8 ,
להיטיב well Mic 7:3 ,
טובם their good Mic 7:4 ,
טוב is good Nah 1:7 ,
טובת the well- Nah 3:4 ,
התיטבי are you better Nah 3:8 ,
ייטיב will do good Zep 1:12 ,
טובים good Zec 1:13 ,
מטוב from good Zec 1:17 ,
ולטוביה and for the goodness of Yah Zec 6:14 ,
להיטיב to do good to Zec 8:15 ,
טובים good Zec 8:19 ,
טובו is his goodness Zec 9:17 ,
טוב good Zec 11:12 ,
טוב are good Mal 2:17 ,
טוב good Psa 4:7 , Psa 14:1 , Psa 14:3 ,
טובתי my good Psa 16:2 ,
טוב good Psa 21:4 ,
טוב goodness Psa 23:6 ,
טובך your goodness Psa 25:7 ,
טוב top notch Psa 25:8 ,
בטוב in the good Psa 25:13 ,
בטוב the goodness of Psa 27:13 ,
טובך your goodness Psa 31:20 ,
היטיבו well-practiced Psa 33:3 ,
טוב is good Psa 34:9 ,
טוב good Psa 34:11 , Psa 34:13 , Psa 34:15 ,
טובה good Psa 35:12 ,
להיטיב to do good Psa 36:4 ,
טוב good Psa 36:5 , Psa 37:3 , Psa 37:16 , Psa 37:27 , Psa 38:21 ,
טובה good Psa 38:21 ,
מטוב from good Psa 39:3 ,
טוב good Psa 45:2 ,
תיטיב you do well Psa 49:19 ,
היטיבה do well Psa 51:20 ,
מטוב over good Psa 52:5 ,
טוב it is good Psa 52:11 ,
טוב good Psa 53:2 , Psa 53:4 ,
טוב it is good Psa 54:8 , Psa 63:4 ,
בטוב in the good of Psa 65:5 ,
טובתך your good Psa 65:12 ,
בטובתך your goodness Psa 68:11 ,
טוב good Psa 69:17 ,
ותיטב and this is good Psa 69:32 ,
טוב is good Psa 73:1 ,
טוב good Psa 73:28 , Psa 84:11 , Psa 84:12 ,
הטוב the good Psa 85:13 ,
טוב are good Psa 86:5 ,
לטובה of good Psa 86:17 ,
טוב good it is Psa 92:2 ,
טוב is good Psa 100:5 ,
בטוב in the good Psa 103:5 ,
טוב good Psa 104:28 ,
טוב it is good Psa 106:1 ,
בטובת the good of Psa 106:5 ,
טוב it is good Psa 107:1 ,
טוב good Psa 107:9 ,
טובה good Psa 109:5 ,
טוב the good of Psa 109:21 ,
טוב good Psa 111:10 ,
טוב this is a good Psa 112:5 ,
טוב it is good Psa 118:1 ,
טוב good Psa 118:8 , Psa 118:9 ,
טוב it is good Psa 118:29 ,
טובים are good Psa 119:39 ,
טוב too well Psa 119:65 ,
טוב good Psa 119:66 ,
ומטיב doing good Psa 119:68 ,
טוב too good are Psa 119:68 ,
טוב is good Psa 119:71 ,
טוב good Psa 119:72 ,
לטוב for good Psa 119:122 ,
טוב good Psa 122:9 ,
היטיבה do good Psa 125:4 ,
לטובים to the good Psa 125:4 ,
וטוב and good Psa 128:2 ,
בטוב the good of Psa 128:5 ,
טוב fine Psa 133:1 ,
הטוב finest Psa 133:2 ,
טוב is good Psa 135:3 ,
טוב it is good Psa 136:1 ,
טובה good Psa 143:10 ,
טובך your goodness Psa 145:7 ,
טוב is good Psa 145:9 ,
טוב good Psa 147:1 ,
טוב good Pro 2:9 ,
טובים goodness Pro 2:20 ,
טוב good Pro 3:4 ,
טוב better Pro 3:14 ,
טוב good Pro 3:27 , Pro 4:2 ,
טובה good is Pro 8:11 ,
טוב better Pro 8:19 ,
בטוב in the goodness of Pro 11:10 ,
טוב goodness Pro 11:23 , Pro 11:27 ,
טוב one who is good Pro 12:2 ,
טוב better Pro 12:9 ,
טוב good Pro 12:14 , Pro 12:25 , Pro 13:2 , Pro 13:15 , Pro 13:21 ,
טוב one who is good Pro 13:22 ,
טוב good Pro 14:14 ,
טובים goodness Pro 14:19 ,
טוב good Pro 14:22 ,
תיטיב does well with Pro 15:2 ,
וטובים and the good Pro 15:3 ,
ייטב makes a merry Pro 15:13 ,
וטוב but a good Pro 15:15 ,
טוב better Pro 15:16 , Pro 15:17 ,
טוב fine Pro 15:23 ,
טובה good Pro 15:30 ,
טוב better Pro 16:8 , Pro 16:16 , Pro 16:19 ,
טוב good Pro 16:20 , Pro 16:29 ,
טוב better Pro 16:32 , Pro 17:1 ,
טובה good Pro 17:13 ,
טוב good Pro 17:20 ,
ייטב is a good Pro 17:22 ,
טוב good Pro 17:26 , Pro 18:5 , Pro 18:22 ,
טוב better Pro 19:1 ,
טוב good Pro 19:2 , Pro 19:8 ,
וטוב but better Pro 19:22 ,
טוב good Pro 20:23 ,
טוב better Pro 21:9 , Pro 21:19 ,
טוב good Pro 22:1 ,
טוב a good Pro 22:9 ,
טוב it is good Pro 24:13 ,
טוב is good Pro 24:23 ,
טוב good Pro 24:25 ,
טוב better Pro 25:7 , Pro 25:24 ,
טובה good Pro 25:25 ,
טוב good Pro 25:27 ,
טובה better Pro 27:5 ,
טוב better Pro 27:10 , Pro 28:6 ,
טוב what is good Pro 28:10 ,
טוב good Pro 28:21 ,
מיטבי for good Pro 30:29 ,
מיטיבי for a good Pro 30:29 ,
טוב good Pro 31:12 ,
טוב good are Pro 31:18 ,
הטוב the good Job 2:10 ,
טוב good Job 7:7 ,
טובה good Job 9:25 ,
הטוב is it good Job 10:3 , Job 13:9 ,
טובו his good Job 20:21 ,
בטוב the good of Job 21:13 ,
טובם is their good Job 21:16 ,
בטובה of what is good Job 21:25 ,
טוב good Job 22:18 ,
טובה good Job 22:21 ,
ייטיב he does good Job 24:21 ,
טוב good Job 30:26 , Job 34:4 ,
בטוב in the good Job 36:11 ,
טובים better Song 1:2 ,
טובים are good Song 1:3 ,
טבו much better Song 4:10 ,
הטוב fine Song 7:10 ,
טוב it is good Rut 2:22 ,
ייטב it may be good Rut 3:1 ,
וייטב and was merry Rut 3:7 ,
היטבת you have made good Rut 3:10 ,
טוב good Rut 3:13 ,
טובה better Rut 4:15 ,
טובה what is good Lam 3:17 ,
טוב is good Lam 3:25 , Lam 3:26 , Lam 3:27 ,
והטוב and the good Lam 3:38 ,
הטוב the good Lam 4:1 ,
טובים better Lam 4:9 ,
בטוב into good Qoh 2:1 ,
טוב good Qoh 2:3 , Qoh 2:24 ,
לטוב for goodness Qoh 2:26 ,
שׁטוב that is good Qoh 2:26 , Qoh 3:12 , Qoh 3:13 , Qoh 3:22 ,
וטוב but what is good Qoh 4:3 ,
טוב better Qoh 4:6 ,
מטובה of good Qoh 4:8 ,
טוב good Qoh 4:9 ,
טובים good Qoh 4:9 ,
טוב good is Qoh 4:13 ,
טוב good Qoh 5:4 ,
הטובה the good Qoh 5:10 ,
טוב goodness Qoh 5:17 ,
טובה good Qoh 5:17 ,
הטובה the goodness Qoh 6:3 ,
טוב good Qoh 6:3 ,
וטובה goodness Qoh 6:6 ,
טוב good Qoh 6:9 ,
טוב is good Qoh 6:12 , Qoh 7:1 ,
טוב better Qoh 7:2 ,
טוב good Qoh 7:3 ,
ייטב is pleased Qoh 7:3 ,
טוב it is good Qoh 7:5 ,
טוב good Qoh 7:8 ,
טובים better Qoh 7:10 ,
טובה good Qoh 7:11 ,
בטוב into good Qoh 7:14 ,
טובה good Qoh 7:14 ,
טוב it is good Qoh 7:18 ,
טוב good Qoh 7:20 , Qoh 7:26 , Qoh 8:12 ,
וטוב but what is good Qoh 8:13 ,
טוב good Qoh 8:15 ,
כטוב as good Qoh 9:2 ,
לטוב to the good Qoh 9:2 ,
טוב is good Qoh 9:4 ,
טוב good Qoh 9:7 ,
טובה better Qoh 9:16 , Qoh 9:18 ,
טובה good Qoh 9:18 ,
טובים are good Qoh 11:6 ,
וטוב and it is good Qoh 11:7 ,
ויטיבך let make you feel good Qoh 11:9 ,
טוב good Qoh 12:14 ,
כטוב as was pleased Est 1:10 ,
טובת she was fine Est 1:11 ,
הטובה better Est 1:19 ,
טוב it is good Est 1:19 ,
וייטב and was good Est 1:21 ,
טובות of good Est 2:2 ,
טובת good Est 2:3 ,
וייטב and was good Est 2:4 ,
תיטב does well Est 2:4 ,
וטובת and of a fine Est 2:7 ,
ותיטב and was good Est 2:9 ,
לטוב for good at Est 2:9 ,
טוב it is good Est 3:9 ,
כטוב as is good Est 3:11 ,
טוב it is good Est 5:4 , Est 5:8 ,
וטוב and well of Est 5:9 ,
וייטב and seemed good Est 5:14 ,
טוב it is good Est 7:3 ,
טוב good Est 7:9 ,
וטובה and good Est 8:5 ,
טוב it is good Est 8:5 ,
כטוב as is good Est 8:8 ,
טוב it is good Est 8:17 , Est 9:13 ,
טוב good Est 9:19 , Est 9:22 ,
טוב the good Est 10:3 ,
וטובי and of a good Dan 1:4 ,
טוב finer Dan 1:15 ,
טוב it is good Ezr 3:11 ,
הטובה good Ezr 7:9 ,
ייטב seems good Ezr 7:18 ,
הטובה – Ezr 8:18 ,
לטובה – Ezr 8:22 ,
טובה – Ezr 8:27 ,
וטובתם or their good Ezr 9:12 ,
טוב the good of Ezr 9:12 ,
טוב it is good Neh 2:5 ,
ייטב has done well Neh 2:5 ,
וייטב so it was good Neh 2:6 ,
טוב it is good Neh 2:7 ,
הטובה the good Neh 2:8 ,
טובה towards good Neh 2:10 ,
טובה good Neh 2:18 ,
לטובה towards the good Neh 2:18 ,
טוב good Neh 5:9 ,
לטובה for the good Neh 5:19 ,
טובתיו his good Neh 6:19 ,
טובים that are good Neh 9:13 ,
הטובה good Neh 9:20 ,
בטובך in goodness Neh 9:25 ,
טוב good Neh 9:25 ,
ובטובך and in your good Neh 9:35 ,
טובה its good Neh 9:36 ,
לטובה for the good Neh 13:31 ,
וטוב and good 1Ch 4:40 ,
אביטוב – 1Ch 8:11 ,
טוב it is good 1Ch 13:2 , 1Ch 16:34 ,
הטובה good 1Ch 17:26 ,
הטוב what is good 1Ch 19:13 , 1Ch 21:23 ,
הטובה the good 1Ch 28:8 ,
טובה good 1Ch 29:28 ,
טוב fine 2Ch 3:5 , 2Ch 3:8 ,
טוב it is good 2Ch 5:13 ,
הטיבות you did well 2Ch 6:8 ,
הטובה good 2Ch 6:27 ,
בטוב with goodness 2Ch 6:41 ,
טוב it is good 2Ch 7:3 ,
הטובה the good 2Ch 7:10 ,
וטובי and of a good 2Ch 7:10 ,
טובים good 2Ch 10:7 ,
לטוב for the good 2Ch 10:7 ,
טובים good 2Ch 12:12 ,
הטוב what is good 2Ch 14:1 ,
וטוב and good 2Ch 17:8 ,
לטובה of good 2Ch 18:7 ,
טוב good 2Ch 18:12 , 2Ch 18:17 ,
טובים good 2Ch 19:3 ,
הטוב what is good 2Ch 19:11 ,
הטובים who were better 2Ch 21:13 ,
טובה good 2Ch 24:16 ,
הטוב the good 2Ch 30:18 ,
טוב good 2Ch 30:22 ,
הטוב what is good 2Ch 31:20 ,
Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

שחה

Where to find the stem שׁחה
וישׁתחו and he prostrated himself Gen 18:2 , Gen 19:1 ,
ונשׁתחוה and we will worship Gen 22:5 ,
וישׁתחו and he prostrated himself Gen 23:7 ,
וישׁתחו and prostrated himself Gen 23:12 ,
וישׁתחו and worshiped Gen 24:26 ,
ואשׁתחוה and I prostrated myself Gen 24:48 ,
וישׁתחו he prostrated himself Gen 24:52 ,
וישׁתחוו and let worship Gen 27:29 ,
וישׁתחו and he prostrated himself Gen 33:3 ,
ותשׁתחוין and they prostrated themselves Gen 33:6 , Gen 33:7 ,
ותשׁתחוין and they prostrated themselves Gen 37:7 ,
משׁתחוים worshiped Gen 37:9 ,
להשׁתחות to prostrate ourselves Gen 37:10 ,
וישׁתחוו and prostrated themselves Gen 42:6 , Gen 43:26 ,
וישׁתחוו and they worshiped Gen 43:28 ,
וישׁתחו and prostrated himself Gen 47:31 ,
וישׁתחו and he prostrated himself Gen 48:12 ,
ישׁתחוו will worship Gen 49:8 ,
וישׁתחוו and they worshiped Exo 4:31 ,
והשׁתחוו and prostrate themselves Exo 11:8 ,
וישׁתחוו and they worshiped Exo 12:27 ,
וישׁתחו and prostrated himself Exo 18:7 ,
תשׁתחוה you will worship Exo 20:5 , Exo 23:24 ,
והשׁתחויתם and worship Exo 24:1 ,
וישׁתחוו and will worship Exo 32:8 ,
והשׁתחוו and worshiped Exo 33:10 ,
וישׁתחו and prostrated himself Exo 34:8 ,
תשׁתחוה you will worship Exo 34:14 ,
להשׁתחות to worship Lev 26:1 ,
וישׁתחו and he prostrated himself Num 22:31 ,
וישׁתחוו and they worshiped Num 25:2 ,
והשׁתחוית and prostrate yourselves to Deu 4:19 ,
תשׁתחוה you will worship Deu 5:9 ,
והשׁתחוית and worship Deu 8:19 ,
והשׁתחויתם and prostrate yourselves Deu 11:16 ,
וישׁתחו and it worshiped Deu 17:3 ,
והשׁתחוית and you will worship Deu 26:10 ,
וישׁתחוו and prostrated themselves Deu 29:25 ,
והשׁתחוית and prostrate yourselves Deu 30:17 ,
וישׁתחו and prostrated himself Jos 5:14 ,
תשׁתחוו you will prostrate yourselves Jos 23:7 ,
והשׁתחויתם and prostrate yourselves Jos 23:16 ,
וישׁתחוו and prostrated themselves Judges 2:12 , Judges 2:17 ,
ולהשׁתחות and to prostrate themselves Judges 2:19 ,
וישׁתחו that he worshiped Judges 7:15 ,
להשׁתחות to worship 1Sa 1:3 ,
וישׁתחוו and worshiped 1Sa 1:19 ,
וישׁתחו and he worshiped 1Sa 1:28 ,
להשׁתחות to worship 1Sa 2:36 ,
ואשׁתחוה that I may worship 1Sa 15:25 ,
והשׁתחויתי that I may worship 1Sa 15:30 ,
וישׁתחו and worshiped 1Sa 15:31 ,
וישׁתחו and prostrated himself 1Sa 20:41 , 1Sa 24:9 ,
ותשׁתחו and prostrated herself to 1Sa 25:23 ,
ותשׁתחו – 1Sa 25:41 ,
וישׁתחו and prostrated himself 1Sa 28:14 ,
וישׁתחו and prostrated himself 2Sa 1:2 , 2Sa 9:6 ,
וישׁתחו and he prostrated himself 2Sa 9:8 ,
וישׁתחו and worshiped 2Sa 12:20 ,
ותשׁתחו and prostrated herself 2Sa 14:4 ,
וישׁתחו and prostrated himself 2Sa 14:22 ,
וישׁתחו and he prostrated himself 2Sa 14:33 ,
להשׁתחות to prostrate themselves 2Sa 15:5 ,
ישׁתחוה he worshiped 2Sa 15:32 ,
השׁתחויתי I prostrate myself 2Sa 16:4 ,
וישׁתחו – 2Sa 18:21 ,
וישׁתחו and he prostrated himself 2Sa 18:28 , 2Sa 24:20 ,
ותשׁתחו and prostrated herself 1Kings 1:16 ,
וישׁתחו and he prostrated himself 1Kings 1:23 ,
ותשׁתחו and prostrated herself 1Kings 1:31 ,
וישׁתחו and prostrated himself 1Kings 1:47 ,
וישׁתחו and he prostrated himself 1Kings 1:53 , 1Kings 2:19 ,
והשׁתחויתם and prostrate yourselves 1Kings 9:6 ,
וישׁתחוו and prostrated themselves 1Kings 9:9 , 1Kings 11:33 ,
וישׁתחו and he worshiped 1Kings 16:31 ,
וישׁתחוה and worshiped 1Kings 22:54 ,
וישׁתחוו and prostrated themselves 2Kings 2:15 ,
ותשׁתחו and prostrated herself to 2Kings 4:37 ,
בהשׁתחויתי – 2Kings 5:18 ,
והשׁתחויתי – 2Kings 5:18 ,
להשׁתחות – 2Kings 5:18 ,
וישׁתחוו and prostrated themselves 2Kings 17:16 ,
תשׁתחוו you will prostrate yourselves 2Kings 17:35 , 2Kings 17:36 , 2Kings 18:22 ,
משׁתחוה was worshiping in 2Kings 19:37 ,
וישׁתחו and he worshiped 2Kings 21:3 , 2Kings 21:21 ,
ישׁתחוו they worship Isa 2:8 ,
להשׁתחות to worship Isa 2:20 ,
והשׁתחוו and they will worship Isa 27:13 ,
תשׁתחוו you will prostrate yourselves Isa 36:7 ,
משׁתחוה was worshiping in Isa 37:38 ,
וישׁתחו – Isa 44:15 ,
וישׁתחו and prostrated himself Isa 44:17 ,
ישׁתחוו they will prostrate themselves Isa 45:14 ,
ישׁתחוו they worship Isa 46:6 ,
וישׁתחוו and they will worship Isa 49:7 ,
ישׁתחוו they will worship Isa 49:23 ,
שׁחי worship Isa 51:23 ,
והשׁתחוו and they will worship Isa 60:14 ,
להשׁתחות to worship Isa 66:23 ,
וישׁתחוו and worship Jer 1:16 ,
להשׁתחות to worship Jer 7:2 ,
השׁתחוו they have worshiped Jer 8:2 ,
ולהשׁתחות and to worship Jer 13:10 ,
וישׁתחוו and prostrated themselves Jer 16:11 ,
וישׁתחוו and they have prostrated themselves Jer 22:9 ,
ולהשׁתחות and to prostrate yourselves Jer 25:6 ,
להשׁתחות to worship Jer 26:2 ,
משׁתחויתם prostrate themselves Eze 8:16 ,
ותשׁחת – Eze 23:11 ,
והשׁתחוה and he will worship Eze 46:2 ,
והשׁתחוו and will worship at Eze 46:3 ,
להשׁתחות to worship Eze 46:9 ,
תשׁתחוה you will worship Mic 5:12 ,
המשׁתחוים those who worship Zep 1:5 ,
וישׁתחוו and they will worship Zep 2:11 ,
להשׁתחות to worship Zec 14:16 , Zec 14:17 ,
אשׁתחוה I will worship Psa 5:8 ,
וישׁתחוו and will worship Psa 22:28 ,
וישׁתחוו and worship Psa 22:30 ,
השׁתחוו worship Psa 29:2 ,
שׁחותי I prostrate myself Psa 35:14 ,
שׁחה prostrated Psa 44:26 ,
והשׁתחוי so worship Psa 45:12 ,
ישׁתחוו will worship Psa 66:4 ,
וישׁתחוו and will worship Psa 72:11 ,
תשׁתחוה you will worship Psa 81:10 ,
וישׁתחוו and worship Psa 86:9 ,
נשׁתחוה let us worship Psa 95:6 ,
השׁתחוו worship Psa 96:9 , Psa 97:7 ,
והשׁתחוו and worship Psa 99:5 , Psa 99:9 ,
וישׁתחוו and they worshiped Psa 106:19 ,
נשׁתחוה we will worship Psa 132:7 ,
אשׁתחוה I will worship Psa 138:2 ,
שׁחה prostrated Pro 2:18 ,
ישׁחנה makes it prostrate itself Pro 12:25 ,
בשׁחותו prostrate Pro 28:10 ,
וישׁתחו and prostrated himself Job 1:20 ,
ותשׁתחו and prostrated herself to Rut 2:10 ,
ומשׁתחוים and prostrated themselves Est 3:2 ,
ישׁתחוה did he prostrate himself Est 3:2 ,
ומשׁתחוה or prostration Est 3:5 ,
וישׁתחו and worshiped Neh 8:6 ,
ומשׁתחוים and prostrated themselves Neh 9:3 ,
משׁתחוים worship Neh 9:6 ,
השׁתחוו worship 1Ch 16:29 ,
וישׁתחו and he prostrated himself 1Ch 21:21 ,
וישׁתחוו and they worshiped 1Ch 29:20 ,
וישׁתחוו and worshiped 2Ch 7:3 ,
והשׁתחויתם and prostrate yourselves 2Ch 7:19 ,
וישׁתחוו and prostrated themselves 2Ch 7:22 ,
להשׁתחות to worship 2Ch 20:18 ,
וישׁתחוו and prostrated themselves 2Ch 24:17 ,
ישׁתחוה prostrated himself 2Ch 25:14 ,
משׁתחוים – 2Ch 29:28 ,
וישׁתחוו – 2Ch 29:29 ,
וישׁתחוו and they worshiped 2Ch 29:30 ,
תשׁתחוו – 2Ch 32:12 ,
וישׁתחו and he worshiped 2Ch 33:3 ,
Posted in Uncategorized | Leave a comment

The forms of עמד in Bob’s Bible – an initial test of word forms for a stem

עמד
אעמדה I will stand Hab 2:1
בעמדו when he stood Gen 41:46
בעמדם when they stand Eze 1:24, 1:25, 10:17 , Eze 1:24, 1:25, 10:17
בעמוד in the pillar of Deu 31:15 , Exo 13:21 , Num 12:5 , Psa 99:7
בעמוד through the pillar of Exo 14:24
היעמד – Eze 22:14
היעמדו whether would stand Est 3:4
העמד have stand Isa 21:6
העמד standing 1Ch 6:24 , Jer 52:21 , Zec 1:10, 1:11
העמד that stands Dan 12:1
העמד the one standing Deu 1:38, 17:12 , Dan 10:16 , Deu 1:38, 17:12
העמד will stand Mal 3:2
העמדות standing Jos 11:13
העמדות standing by Jer 44:15
העמדים – Jud 16:26 , 1Ki 7:21
העמדים had standing 1Ki 12:8 , 1Sa 17:26
העמדים standing Jer 36:21
העמדים standing in Jer 28:5
העמדים the pillars 2Ch 3:16 , 1Ki 7:41 , Exo 27:10, 27:11, 38:10, 38:12 , Jer 27:19 , 1Ch 6:18 , 1Ki 10:8 , 2Ch 9:7 , Deu 18:7 , Neh 12:44 , Num 7:2 , Zec 3:4, 4:14
העמדים those standing Jud 3:19
העמדים those standing in Psa 134:1
העמדים who are standing Zec 3:7
העמדים who had standing 2Ch 10:8
העמדת you have installed Neh 6:7
העמדת you have let stand Psa 31:9
העמדתה you have made stand Psa 30:8
העמדתי – Neh 13:19
העמדתי I had not installed Neh 6:1
העמדתי I made stand 2Ch 33:8
העמדתיך I have had you stand Exo 9:16
העמוד – 1Ki 7:15, 7:21, 7:21 , 1Ki 7:15, 7:21, 7:21
העמוד the pillar 2Ki 11:14, 23:3, 25:17 , 1Ki 7:15 , 2Ki 11:14, 23:3, 25:17
העמודים – 1Ki 7:2, 7:3, 7:6, 7:15, 7:16, 7:20, 7:22 , 1Ki 7:2, 7:3, 7:6, 7:15, 7:16, 7:20, 7:22 , Jud 16:25
העמודים the pillars Exo 38:11, 38:17 , 1Ch 18:8 , 1Ki 7:17, 7:18, 7:19, 7:22, 7:41, 7:42 , 2Ch 3:17, 4:12, 4:13 , 2Ki 25:16 , Exo 38:11, 38:17 , Jer 52:20
העמיד had installed 2Ch 19:8 , 1Ch 6:16
העמיד he had installed Est 4:5
ואעמד so I stood 2Sa 1:10
ואעמדם – Neh 13:11
ואעמיד and I had installed Neh 7:1
ואעמיד and I installed Neh 4:7
ואעמיד so I installed Neh 4:7
ואעמידה – Neh 12:31, 13:30 , Neh 12:31, 13:30
ובעמד and in the standing Num 14:14
ובעמדם and when they stand Eze 1:21
ובעמוד and in a pillar of Neh 9:12, 9:12 , Neh 9:12, 9:12 , Num 14:14
והעמדה and stand her Num 5:16
והעמדנו – Neh 10:33
והעמדת and have stand Num 3:6
והעמדת and you made stand Eze 29:7
והעמדת and you will have stand Num 8:13, 27:19 , Num 8:13, 27:19
והעמדתיהו and I will stand him 1Ch 17:14
והעמודים and the pillars Jer 52:21
והעמיד – Dan 11:11, 11:13 , Dan 11:11, 11:13
והעמיד and have stand Neh 7:3
והעמיד and he installed 1Ki 12:32
והעמיד and he stands Num 5:30
והעמיד and install Lev 16:7
והעמיד and standing 2Ch 33:19
והעמיד and will have stand Lev 14:11 , Num 5:18
והעמיד then he will have stand Lev 27:11
והעמידה – Eze 24:11
והעמידו then let him stand Lev 27:8
ויעמד – Dan 11:16 , 1Ki 20:38 , 2Ch 20:5, 31:2 , 2Ki 4:6, 5:25 , 2Sa 18:4, 18:30 , Jud 9:7 , Num 22:24, 22:26
ויעמד and he installed 2Ch 8:14, 11:15, 19:5 , 1Ch 22:2 , 2Ch 8:14, 11:15, 19:5
ויעמד and he made stand 2Ch 23:10, 23:19, 34:32 , 2Ch 23:10, 23:19, 34:32
ויעמד and he steadied 2Ch 29:25 , 2Ki 8:11
ויעמד and he stood 2Ch 6:12, 6:13, 20:21, 24:20, 35:2 , 1Ki 8:55 , 1Sa 16:21, 17:8, 26:13 , 2Ch 6:12, 6:13, 20:21, 24:20, 35:2 , 2Ki 5:15, 8:9, 13:18 , Eze 10:6 , Isa 36:2 , Jer 19:14 , Num 11:24, 17:13
ויעמד and he will install Job 34:24
ויעמד and installed 2Ch 11:22
ויעמד and it stands Isa 46:7 , Psa 33:9 , Eze 10:18, 11:23
ויעמד and it stood Eze 10:18, 11:23
ויעמד and it stood at Eze 10:19 , Jud 9:35
ויעמד and standing Neh 8:4
ויעמד and stands Psa 107:25 , 1Ki 3:15, 8:22, 19:13, 22:21 , 1Sa 17:51 , 2Ch 18:20, 34:31 , 2Ki 2:13, 5:9, 10:9, 18:28, 23:3 , Deu 31:15 , Exo 14:19, 18:13, 20:21, 32:26 , Ezr 3:9 , Isa 36:13 , Neh 8:4 , Num 12:5
ויעמד and stood 2Ki 2:13, 5:9, 10:9, 18:28, 23:3
ויעמד and stood back Jon 1:15
ויעמד and stood up 1Ch 21:1 , Psa 106:30
ויעמד so stood Jos 10:13
ויעמדהו and had him stand Num 27:22 , Gen 47:7
ויעמדו – 2Ch 20:23, 29:26 , 2Ch 20:23, 29:26 , 2Sa 15:17 , Jud 9:44
ויעמדו and kept the foothold 1Sa 30:10 , 2Ki 11:11 , Jos 3:17
ויעמדו and stood 2Ch 35:10
ויעמדו and stood still 2Sa 2:28 , 2Ch 26:18, 30:16 , 2Ki 2:7, 3:21, 18:17 , 2Sa 2:25 , Dan 1:19, 2:2 , Exo 9:10, 20:18 , Eze 9:2, 37:10 , Gen 43:15 , Jud 7:21 , Lev 9:5 , Neh 9:2
ויעמדו and they stood 1Ch 6:17
ויעמדו and they stood at Num 16:18
ויעמדו and they will stand in Jos 3:13
ויעמדו that stood Jos 3:16
ויעמדו that they stand still 2Sa 2:23
ויעמיד – Neh 3:14, 3:15 , Neh 3:14, 3:15
ויעמידה and stood by it 1Ch 16:17 , Psa 105:10
ויעמידו – Neh 3:1, 3:3, 3:6, 3:13 , Jud 16:25 , Neh 3:1, 3:3, 3:6, 3:13
ויעמידו and installed 1Ch 15:17
ויעמידו and they had stand 2Ch 30:5 , Ezr 3:8, 3:10
ויעמידו and they made stand 2Ch 24:13
ויעמידם and he made them stand 2Ch 25:5, 25:14 , 2Ch 25:5, 25:14
ויעמידם and he makes them stand Psa 148:6
ויעמידני – Dan 8:18
וכעמדו – Dan 11:4
ולא and no Job 4:16
ולהעמיד and to give standing to 1Ki 15:4 , Ezr 9:9
ולעמד and to stand 1Ch 23:30 , Est 8:11 , Num 16:9
ולעמוד and a pillar of Jer 1:18
וממעמדך and from your standing Isa 22:19
ומעמד and the standing of 2Ch 9:4 , 1Ki 10:5
ונעמיד and stood Neh 4:3
ועמד – 2Ki 5:11 , 2Sa 20:12 , Dan 11:3, 11:7 , Eze 22:30
ועמד and he stood Zec 3:3
ועמד and he will stand Isa 3:13 , Mic 5:3
ועמד and let him stand Deu 25:8
ועמד and stand Dan 10:11
ועמד and stands Jos 20:4
ועמד and stood Exo 33:9 , 2Sa 15:2 , Dan 11:20, 11:21 , Est 9:16
ועמד and will stand Eze 46:2
ועמדה and let her stand 1Ki 1:2
ועמדו – Neh 12:39
ועמדו and stand 2Ch 35:5
ועמדו and they will stand Eze 44:15
ועמדו and will stand Deu 19:17 , Isa 61:5 , Zec 14:4
ועמדי and the pillars of Num 3:37
ועמדיהם and their pillars Exo 38:19
ועמדיו and its pillars Exo 27:10, 39:33 , Exo 27:10, 39:33 , Num 3:36
ועמדים – 1Ki 7:6
ועמדים and pillars Eze 40:49
ועמדנו – 1Sa 14:9
ועמדת and stand 1Ki 19:11 , Jer 17:19
ועמדתי – 1Sa 19:3
ועמדתם and stand Jer 7:10
ועמוד or the pillar of Exo 13:22
ועמודי and pillars Est 1:6
ועמודי and the pillars of Num 4:32
ועמודיה and her pillars Job 9:6
ועמודיו and its pillars Exo 27:11 , Num 4:31
ותעמד – 2Ki 4:12, 4:15 , 2Ki 4:12, 4:15 , 2Sa 20:15
ותעמד and it stood 1Sa 6:14
ותעמד and she stands Psa 119:90 , Est 5:1, 8:4
ותעמד and she stood 1Ki 1:28
ותעמד and she stood back Gen 29:35
ותעמד and you will stand Dan 12:13
ותעמד that stood 1Ch 20:4
ותעמדון and stood Deu 4:11
ותעמדנה – Dan 8:22 , Neh 12:40
ותעמדנה and they stood Num 27:2 , 1Ki 3:16 , Gen 41:3
ותעמדני and she stood me Eze 2:2, 3:24 , Eze 2:2, 3:24
ותעמוד and she stood Rut 2:7
יעמד – Dan 8:23, 8:25, 11:8 , Dan 8:23, 8:25, 11:8
יעמד can stand Psa 76:8 , Jer 49:19, 50:44 , Pro 27:4
יעמד he is standing Exo 21:21
יעמד he will stand Num 27:21 , Psa 109:31
יעמד it stood Job 4:16
יעמד it will stand Dan 11:6, 11:25 , Dan 11:6, 11:25 , Job 8:15
יעמד let stand Psa 109:6 , 1Sa 16:22
יעמד stood Jer 15:1 , 2Ki 6:31
יעמד that stands Qoh 4:15
יעמד will stand Psa 130:3, 147:17 , Amo 2:15 , Dan 10:17, 12:1 , Hos 13:13 , Isa 66:22 , Jos 10:8, 18:5 , Lev 16:10 , Pro 12:7 , Psa 130:3, 147:17
יעמדו – Dan 8:4, 11:15, 11:31 , Dan 8:4, 11:15, 11:31 , Eze 27:29 , Isa 44:11, 48:13
יעמדו stand Psa 38:12 , Ezr 10:14 , Isa 47:13
יעמדו stood Psa 104:6
יעמדו they stand Eze 1:21, 10:17 , Eze 1:21, 10:17
יעמדו they will stand Eze 44:11, 44:24 , Eze 44:11, 44:24 , Jer 32:14
יעמדו they would stand Dan 1:5
יעמדו will stand Eze 31:14 , Dan 11:14 , Deu 27:12, 27:13 , Jos 18:5 , Num 1:5 , Qoh 4:12
יעמדנה – Dan 8:22
יעמדני he stands me 2Sa 22:34
יעמוד does stand Job 14:2
יעמוד will stand Est 4:14 , Nah 1:6
יעמיד makes stand Pro 29:4
יעמידני he stands me Psa 18:34
כעמודי like the pillars of Eze 42:6
להעמיד – Dan 11:14
להעמיד to install 1Ch 15:16
להעמידו to make it stand Ezr 2:68
להעמידו to make stand 2Ch 9:8
לעמד – Dan 8:7, 11:15 , Dan 8:7, 11:15
לעמד stand 1Sa 6:20
לעמד standing here Exo 9:28
לעמד to stand Jer 40:10 , 1Ki 8:11 , 2Ch 29:11 , Dan 1:4 , Deu 10:8, 18:5 , Exo 9:11 , Eze 13:5 , Isa 10:32 , Jud 2:14
לעמדה that it might stand Eze 17:14
לעמדים for the pillars Exo 38:17
לעמוד – Ezr 10:13
לעמוד of pillar Jer 52:22 , 2Ki 25:17
לעמוד standing Ezr 9:15
לעמוד to stand 2Ch 5:14
לעמודים for the pillars Exo 38:28
מעמד foothold Psa 69:3
מעמד standing 1Ki 22:35
מעמדי – 1Sa 20:28
מעמדם their standing 1Ch 23:28
מעמדם their stands 2Ch 35:15
מעמיד standing 2Ch 18:34
נעמד – 2Ki 10:4
נעמדה – 2Ch 20:9
נעמדה let us stand Isa 50:8
עומד – Dan 11:16
עומד are standing Exo 3:5
עומד it stood 2Ch 4:4
עומד standing 2Ch 6:3, 23:13 , 2Ch 6:3, 23:13 , Son 2:9
עומדת standing Psa 19:10
עמד – Jer 48:11 , 1Sa 19:20 , 2Ch 20:20 , 2Sa 20:12 , Eze 21:26
עמד I stand Exo 17:6 , Gen 41:17
עמד It stands Est 7:9
עמד are standing 1Ki 22:19 , 2Sa 20:11 , Jos 5:15
עמד did keep a foothold 2Ki 15:20 , Jos 21:44
עמד does stand Psa 1:1
עמד had stood Psa 106:23
עמד has stood Jer 23:18 , Jos 23:9
עמד he does stand Jer 46:15
עמד he stood 1Ki 7:25 , 2Ki 9:17 , Dan 8:15 , Gen 19:27, 24:30, 41:1 , Hab 3:6 , 1Sa 9:27 , 2Sa 1:9, 20:4 , Deu 5:31 , Eze 2:1 , Jer 7:2, 26:2 , Job 37:14
עמד stand Exo 8:18
עמד stand at Jud 4:20 , 1Ch 21:16 , 1Ki 13:25 , 2Ki 11:14 , Dan 8:3, 8:6 , Deu 29:14 , Eze 8:11, 43:6 , Lev 13:5 , Zec 3:1
עמד standing Jos 5:13
עמד standing at Exo 33:10
עמד stands Num 14:14 , Est 6:5 , Lev 13:37 , Zec 14:12
עמד stood Jos 10:13 , 1Ki 8:14 , Dan 10:13 , Deu 5:5 , Est 7:7, 9:2 , Eze 40:3 , Ezr 2:63 , Gen 18:8, 18:22, 45:1 , Hab 3:11 , Isa 21:8 , Jud 20:28 , Neh 7:65 , Zec 1:8
עמד to stand Jer 35:19 , Exo 18:23
עמד was standing 1Ki 13:1, 13:24, 13:24 , 1Ch 21:15 , 1Ki 13:1, 13:24, 13:24 , Eze 3:23 , Zec 3:5
עמד who stands Jer 52:12
עמד will stand Isa 11:10
עמדה – Gen 30:9
עמדה stands Psa 26:12 , 2Ki 13:6
עמדה stood Qoh 2:9
עמדו – Jer 48:45 , 2Ch 20:17
עמדו and stood Job 29:8
עמדו he has stood Jos 20:9
עמדו he stands Num 35:12 , Jos 20:6
עמדו his standing-place 2Ch 34:31
עמדו kept the foothold 1Sa 30:9
עמדו lo they stand Psa 119:91
עמדו stand Nah 2:9, 2:9 , Nah 2:9, 2:9 , Num 9:8
עמדו stood 2Ki 2:7 , Ezr 10:15 , Jer 6:16, 14:6 , Neh 8:5
עמדו they did stand Jer 46:21 , 2Ki 10:4
עמדו they had stood Jer 23:22
עמדו they stand Psa 38:12
עמדו they stood Hos 10:9 , Job 32:16
עמדו were standing Jud 6:31
עמדו will stand Eze 47:10
עמדות standing Psa 122:2
עמדי – Gen 31:5, 31:7, 31:32 , Gen 31:5, 31:7, 31:32
עמדי I stood Jer 18:20
עמדי stand Isa 47:12
עמדי standing Job 29:6
עמדי the pillars of Exo 38:17
עמדי to stand with me Gen 3:12
עמדיה its pillars Exo 39:40
עמדיהם their pillars Exo 27:12, 27:14, 27:15, 27:16, 38:15 , Exo 27:12, 27:14, 27:15, 27:16, 38:15
עמדיו its pillars Exo 35:11, 35:17 , Exo 35:11, 35:17
עמדים – Exo 26:15, 36:20 , 1Ki 7:41 , 2Sa 17:17 , Dan 11:2 , Exo 26:15, 36:20
עמדים stand Isa 66:22 , 2Ch 20:13
עמדים standing 2Ch 9:18, 9:19 , 1Ki 10:19, 10:20, 13:28 , 2Ch 9:18, 9:19
עמדים stood 2Ch 7:6, 10:6 , 1Ki 12:6 , 2Ch 7:6, 10:6
עמדים was standing 1Sa 17:3 , 1Sa 17:3 , 2Ch 3:13, 5:12, 7:6, 18:18 , Dan 12:5 , Eze 8:11, 10:3 , Isa 6:2 , Jos 4:10, 8:33
עמדים were standing 2Ch 3:13, 5:12, 7:6, 18:18
עמדים were standing by Neh 7:3
עמדך stand yourself Dan 10:11
עמדך you stood Oba 1:11 , 2Ch 35:10 , Neh 8:7, 9:3, 13:11
עמדם their standing Neh 8:7, 9:3, 13:11
עמדם their standing-places 2Ch 30:16
עמדת standing Psa 112:9 , Est 5:2
עמדת stands Psa 111:3, 112:3 , Hag 2:5 , Psa 111:3, 112:3 , Qoh 1:4
עמדת to stand Psa 111:10
עמדת you stood Deu 4:10
עמדתו its standing Mic 1:11
עמדתי I stand 1Ki 17:1, 18:15 , 1Ki 17:1, 18:15 , 2Ki 3:14, 5:16 , Job 30:20
עמדתי I stood Dan 10:11
עמדתי stood Deu 10:10
עמדתם you stand Eze 33:26
עמוד the pillar of Exo 13:22, 14:19, 33:9, 33:10 , Deu 31:15 , Exo 13:22, 14:19, 33:9, 33:10 , Jud 20:40 , Neh 9:19
עמודו his pillar 2Ch 23:13
עמודי – Exo 26:32, 26:37, 36:36 , 1Ki 7:2 , Exo 26:32, 26:37, 36:36 , Jud 16:29
עמודי standing pillars of Son 5:15
עמודי the pillars of Exo 27:17 , 2Ki 25:13 , Jer 52:17 , Job 26:11
עמודיה her pillars Psa 75:4 , Pro 9:1
עמודיהם their pillars Exo 38:10, 38:11, 38:12, 38:14 , Exo 38:10, 38:11, 38:12, 38:14
עמודיו – Exo 36:38
עמודיו its pillars Son 3:10 , Exo 40:18
עמודים pillars 2Ch 3:15, 4:12 , 2Ch 3:15, 4:12 , Eze 42:6
שׁעמדים who stand Psa 135:2
תעמד – Dan 11:17 , Deu 24:11 , Pro 25:6
תעמד do stand Gen 19:17
תעמד do stand back Gen 45:9
תעמד do you stand Psa 10:1
תעמד let yourself stand 1Sa 20:38 , Qoh 8:3
תעמד stand Gen 24:31
תעמד stands Lev 13:23, 13:28 , Lev 13:23, 13:28
תעמד will stand Lev 18:23 , Isa 59:14 , Psa 33:11
תעמד will you stand Lev 19:16
תעמד you should have stood Oba 1:14
תעמד you will stand Jer 15:19 , Psa 102:27 , Jer 4:6, 51:50
תעמדו do stand Jer 4:6, 51:50
תעמדו do stand still Jos 10:19
תעמדו you will stand Jos 3:8
Posted in translation, Uncategorized | Tagged | Leave a comment

stems beginning with נח and their glosses

נח Noah (46)
נחבי Naxbi (1)
נחה guide (34), superintend (2)
נחום Nahum (1), Nexum (1)
נחור Nahor (15)
נחל inheritance (186), wadi (62), torrent (40), inherit (38), legacy (6), heritage (3), given inheritance (2), effect inheritance (1), gave inheritance (1), given inherit (1), leaves inheritance (1)
נחלמי Nehalamite (3)
נחם comfort (74), sigh (26), consolation (4), regret (3), pity (2), Naxam (1), console (1), re-create (1)
נחמיה Nehemiah (4)
נחמני Nahamani (1)
נחץ press (1)
נחר Nachor (2), sniffler (1), snuffle (1)
נחשׁ brass (120), snake (24), Nachas (7), brass chain (6), augury (5), brazen (4), serpent (2), untranslated (2), Snake (1), brazen say (1), brazenness (1), copper (1), use augury (1), uses augury (1)
נחשׁון Nashon (10)
נחשׁתא Nehushta (1)
נחשׁתן Nehushtan (1)
נחת pinned (5), penetrate (4), Nachat (3), pinned down (3), Naxat (1), deposit (1), pin (1), pin down (1), pins (1)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

stems beginning with גו and their glosses

If words have a stem that sounds like another stem, are they possibly related? E.g. is גוי related to גוה?

גו into the midst of (6), in the midst of (1), the midst of (1), within it (1)
גוב great grub (3), Gob (2), untranslated (1)
גוג Gog (12)
גוד invade (4)
גוה body (13), hubris (4)
גוז past (1), sever (1)
גוי nation (514)
גולן Golan (4)
גומץ pothole (1)
גוני Guni (2)
גוע expire (24)
גוף trunk limb (2), trunk (1)
גור guest (109), reside (57), terror (17), whelp (9), amass (4), awe (4), abode (3), stand awe (2), storehouse (2), terrorize (2), colonize (1), hospitality (1), i-am-in-awe (1), stood awe (1)

Every time I do this, it raises questions for me.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Reading Project status

Not posting much here – but approaching 75% as of today on my regular blog. Also expect the BS carnival for January 2018 on Feb 1. Scheduled already but if you have posts you would like to see highlighted of a Biblical Studies nature, let me know in a comment. Or @drmacdonald on twitter.

Posted in blogging, reading, translation | Leave a comment

stems beginning with אל and their glosses

אל to (2,734)
not (483)
to me (365)
to him (340)
to them (238)
to you (229)
and to (215)
untranslated (156)
God (109)
and not (102)
into (90)
on (73)
to her (60)
El (54)
at (46)
in (31)
me (31)
by (29)
against (27)
no (27)
and (26)
for (25)
to us (22)
god (18)
him (18)
against you (15)
with (15)
nor (14)
of (12)
with you (12)
and on (9)
for you (9)
onto (9)
or to (8)
so not (8)
to himself (7)
to it (7)
against me (6)
and no (6)
over (6)
these (6)
you (6)
but not (5)
concerning (5)
for me (5)
or (5)
for him (4)
gods (4)
none (4)
on him (4)
on them (4)
them (4)
toward (4)
and at (3)
for them (3)
in you (3)
those (3)
about (2)
against him (2)
an… god (2)
and against (2)
and of (2)
but to (2)
concerning you (2)
for us (2)
it (2)
nothing (2)
of me (2)
on me (2)
on you (2)
or against you (2)
that not (2)
to itself (2)
to yourself (2)
upon (2)
upon him (2)
Divine (1)
Untranslated (1)
about it (1)
against them (1)
against us (1)
and against you (1)
and by (1)
and for (1)
and from (1)
and in (1)
and into (1)
and into me (1)
and lo (1)
and none (1)
and ove (1)
and though it (1)
and to me (1)
and to you (1)
and toward (1)
and with (1)
and without (1)
as nothing (1)
at them (1)
but on (1)
but to me (1)
even to (1)
for her (1)
for it (1)
for ourselve (1)
her (1)
if though (1)
in it (1)
in that (1)
it to (1)
itself (1)
my (1)
neith (1)
of it (1)
on it (1)
over against (1)
though to (1)
through (1)
to that one (1)
to their attention (1)
to themselve (1)
to those (1)
upon them (1)
with him (1)
with it (1)
with me (1)
with them (1)
with us (1)
your (1)

אלא Elah (1)

אלדד Eldad (2)

אלדעה Eldaah (2)

אלה these (505)
and these (79)
imprecation (15)
Eilah (14)
avowal (13)
these thing (13)
censure (9)
those (8)
elm (7)
from these (7)
rump (5)
such (5)
sob (4)
for these (3)
in these (3)
Rump (2)
alack (2)
and for them (2)
and from these (2)
and like these (2)
and some (2)
but these (2)
like them (2)
some (2)
such as these (2)
than these (2)
with these (2)
among these (1)
and these thing (1)
and to these (1)
into an avowal (1)
such thing (1)
them (1)
this (1)

אלוה God (2,346)
gods (169)
Gods (9)
god (5)

אלון oak (11)
oaks (3)
Oak (2)

אלות Elath (2)

אלח corrupt (3)

אלחנן Elxanan (2)

אליאב Eliab (18)

אליאל Elyel (4)

אלידד Elidad (1)

אלידע Elyada (3)

אליהו Elijah (38)
Elihu (8)

אליהועיני Elioenai (1)

אליועיני Elyoeinai (2)

אליחרף Elixoreph (1)

אליל good nothing (12)
good nothings (7)

אלימלך Elimelek (6)

אליסף Eliasaph (6)

אליעזר Eliezer (7)

אליעם Elyam (1)

אליפז Elifaz (9)
Eliphaz (6)

אליפלהו Elipheleh (2)

אליפלט Eliphelet (5)

אליצור Elizur (5)

אליצפן Elitsaphan (3)

אליקים Elyaqim (11)

אלישׁבע Elisheba (1)

אלישׁה Elishah (2)

אלישׁוע Elishua (2)

אלישׁיב Elyashib (2)

אלישׁמע Elishama (15)

אלישׁע Elisha (42)

אלישׁפט Elishaphat (1)

אלם porch (36)
dumb (14)
coincidence (1)
gut (1)

אלמג algum tree (6)

אלמודד Almodad (2)

אלמוני appropriate (1)

אלמנה widow (47)
widowhood (5)
sheave (1)
widowed place (1)

אלנתן Elnathan (4)

אלסר Eliasar (2)

אלעזר Eleazar (53)

אלעשׂה Elasah (3)

אלף thousand (424)
captain (68)
two thousand (26)
untranslated (12)
drove (9)
educate (2)
million (2)
Thousand (1)

אלצפן Eltsaphan (2)

אלקנה Elkanah (20)

אלקשׁי Elkoshite (1)

אלתולד Eltolad (1)

אלתקה Elteqeh (1)

Posted in Uncategorized | Leave a comment